Välkommen till avdelningen Violen

Vi som arbetar på avdelning Violen heter Kheda, Akila och Faisa. Violen består av barn i ett års ålder. Just nu har vi 14 barn som är inskrivna hos oss och det är nio flickor och fem pojkar. På Violen arbetar vi mycket med trygghet för att barnen ska känna sig trygga och lär sig vara aktiva och delaktiga.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, samt sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Lpfö98 reviderad 2016)

Vi arbetar temainriktad under hela terminen. Vi har samling dagligen där vi använder oss av bilder och teckenstöd som hjälpmedel när vi sjunger sånger eller berättar sagor. Vi har lässtund varje dag och använder kompisböckerna eller andra barnböcker som lånas från bibliotek.

Vår veckoplanering:
Måndag: Språk/Sång
Tisdag : Skapande/ Utflykt/ Bibliotek
Onsdag : Språk/Sång
Torsdag: Motorik.
Fredag : Skapande/ Utflykt/ Bibliotek.

Violens telefonnr: 072-644 38 49