Välkommen till avdelningen Violen

Vi som arbetar på avdelning Violen heter Zarema, Akila och Rasha. Violen består av barn 1-2 års ålder. Just nu har vi 14 barn som är inskrivna hos oss och det är sex flickor och åtta pojkar. På Violen arbetar vi aktivt för att våra barn ska utveckla ett rikt, nyanserat språk och öka sin förmåga att kommunicera. Att samtala och kommunicera är inte bara viktigt för att träna språket utan också en nödvändighet för att barnen ska förstå att vi lyssnar och är intresserade av vad de har att säga.

“Utbildningen ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 18 s.13)

Vi arbetar temainriktad under hela terminen. Vi har samling dagligen där vi använder oss av bilder och teckenstöd som hjälpmedel när vi sjunger sånger eller berättar sagor. Varje dag är barnen ute. En gång i veckan går avdelningen på utflykt. Målet är att barnen ska lockas till lek och aktivitet och inspireras till att utforska omvärlden.

Avdelnings veckoplanering:
Måndag: Skapande/Motorik
Tisdag: Tema/Språk
Onsdag: Utflykt/Bibliotek
Torsdag: Tema/Språk
Fredag: Skapande/Motorik

Violens telefonnr: 072-644 38 49