Välkommen till avdelningen Liljan

Liljan är en ny avdelning som startades under höstterminen 2017. Vi har 13 barn i tre års ålder.

På Liljan arbetar två pedagoger som heter Athmar och Rezeda. Vi arbetar med gemensamt tema som handlar om årstider. Barnen besöker biblioteket eller går de till skogen varje vecka.

Eftersom våra barn har olika bakgrunder så lägga vi fokus på svenska språket genom våra samlingar, sago/lässtunder och samtala med barnen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö98 reviderad 2016).

En dag på Liljan kan se ut så här:

Måndag: Utflykt/ skogen eller bibliotek.
Tisdag: Språk.
Onsdag: Skapande relaterande till temat.
Torsdag: Matematik/räknelära och arbeta med matematiska begrepp.
Fredag: Motorik eller bakning.

Liljans telefonnr: 072-644 38 53