Välkommen till avdelningen Blåklockan

Avdelningen har 15 barn inskrivna i åldern 5 år och vi som jobbar här är Ardita, Maggi och Dalia. Våra aktiviteter är samling i språk, matematik mm, utedagar varje dag, gymnastik på Araby Arena.

Barnens egen dag – de får bestämma en dag vad man ska göra – t ex fredagsmys, film, äta något gott, gå till parken eller gå till biblioteket.

Tema: Barnens hem. Varje vecka (måndag/tisdag) går vi och tittar var ett barn bor. Sedan leker vi på barnets gård och vi skriver ner något snällt om barnet .

Blåklockans telefonnr: 0726-44 38 42