Välkommen till avdelningen Sommarblomman

Sommarblomman har 16 barn inskrivna och vi som jobbar här är Dalila, Fatima, Sumaya.

Terminen kommer vi bland annat att jobba med svenska språket genom olika aktiviteter, skapande verksamhet, utelek och fortsätta med gympa på Araby Arena.
Tema har vi ”jag” och med detta arbete kommer alla delar av vår planering, ex skapande, språk matematik, natur, socialt samspel och rörelse finnas med. 

Sommarblommans telefonnr 0726-44 38 44