Välkommen till avdelningen Snödroppen

Vi som arbetar på avdelning Snödroppen heter Mina, Wafaa och Myvidete. Avdelningen består av 12 flickor och 11 pojkar. Det är alltså totalt 23 barn på avdelningen. Barnen är 3 år gamla.

Vi jobbar temainriktat. Det innebär att vi väljer ett tema som vi sedan arbetar med under hela terminen. Den här terminen arbetar vi med temat Årstider. Vi kommer att prata om de olika årstiderna och dess kännetecken. Vi kommer att vistas utomhus mycket för att hitta dessa kännetecken och prata om dem efteråt. Sedan skapar vi tillsammans med barnen.

Vi har veckoplanering som ser ut så här:

Veckoplanering
Måndag – Tema
Tisdag – Utedag/Bibliotek
Onsdag – Skapande
Torsdag – Bibliotek/Tema
Fredag – Rörelse/Utedag

Vi arbetar mycket med språk på olika sätt. Vi har samlingar, bokläsning, bilder, sagor samt användning av Ipad som stöd för språket. Det är viktigt för oss att barnen ska vara trygga och nyfikna för att främja deras lust att leka och lära. Det präglar hela vår verksamhet. Vi anpassar oss till barnens intresse och förmåga. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn – utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.” (Lpfö98 reviderad 2016).

Snödroppens telefonnr: 072-6443850