Välkommen till avdelningen Snödroppen

På vår avdelning Snödroppen jobbar 4 personal och vi har 18 barn som är mellan 2 och 3 år gamla varav 10 pojkar och 8 flickor.

På Snödroppen jobbar vi aktivt för att utveckla barnens språk, ordförråd och kommunikationsförmåga samt att väcka nyfikenhet och förmåga att upptäcka sin omvärld. Vi jobbar utifrån barnens behov och intresse och att barnen har mer inflytande över sin situation.

Vi ska lägga mer fokus på språk och språkutveckling och vi ska ha tema Djur och natur under denna termin.

”Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund av utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” (lpfö 18 s. 16).

VECKOPLANERING:
Måndag – Utflykt och motorik
Tisdag – Film som handlar om natur, kopplad till temat
Onsdag – Skapande
Torsdag – Bee bots aktiviteter
Fredag – En lek som heter Farbror björn.

Snödroppens telefonnr: 072-644 38 50