Änglagårds förskola i Växjö består av sex avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är en vanlig svensk förskola med islamisk profil.

Hela förskolan använder sig av Tecken Som Stöd i den dagliga kommunikationen med barnen. Barn som inte kan kommunicera på svenska, små barn som inte kommit igång med talet, eller barn som har någon form av språkstörning får det mycket lättare att komma igång med sin kommunikation om vi visar hur man GÖR ordet samtidigt som vi säger ordet. Det är även ett stöd vid språkutvecklingen på den nivån där barnet befinner sig.

Fonomix munmetoden är ett enkelt och roligt sätt hjälper barnen att knäcka läskoden. Barnen lär sig kopplingen mellan bokstäverna som symbol och bokstävernas ljud genom att titta på munbilder som visar hur man formar sin mun för att göra de olika språkljuden. Varje munbild har även ett namn som är kopplad till hur det ser ut i munnen när ljudet görs, ex munbilden för bokstaven/ljudet O heter rundmunnen.

Mer info finns på www.fonomix.se