Föräldrar måste sjukanmäla sitt barn genom att ringa eller sms:a så fort som möjligt, allrasenast samma dag kl 08:30 då vi beställer mat varje dag till barnen.

Se till att barnet är frisktoch orkar med en hel dag på förskolan när det kommer tillbaka.

Barnet ska vara symptom fritt i två dygn UTAN febernedsättande medicin eller annan medicinering (gäller feber, kräkning, diarré).

Vi medicinerar inte barnen utan skriftlig inrådan från läkare eller liknande.

Om ert barn uppvisar symptom på sjukdom eller är trött och inte orkar delta i verksamheten kommer vi att kontakta er så ni kan hämta barnet.

För mer information se sjukvårdsrådgivningens hemsida, www.1177.se

Sjukanmälan:
Anmälan om sjukt barn ring eller sms till respektive avdelning.

Avdelningarna:
Solrosen | 1 år | Telefon: 072-644 38 45
Linnean | 2 år | Telefon: 072-644 38 40
Maskrosen | 3 år | Telefon: 072-644 38 41
Sommarblomman | 4 år | Telefon: 072-644 38 44
Näckrosen | 4-5 år | Telefon: 072-644 38 43
Blåklockan | 5 år | Telefon: 072-644 38 42

.