Föräldrar måste sjukanmäla sitt barn genom att ringa (06:30-16:00) eller sms: a (när som helst), allra senast samma dag kl 08:30 då vi beställer mat varje dag till barnen.

Se till att barnet är friskt och orkar med en hel dag på förskolan när det kommer tillbaka.

Feber: Barnet ska vara feberfritt utan hjälp av febernedsättande läkemedel, då det är på förskolan.

Barnet ska orka delta i förskolans aktiviteter, även utevistelse, annars ska barnet vara hemma. Barnet ska vara hemma en dag efter sjukdom.

Mag-och tarminfektioner: Vid magsjuka ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning/diarré.

Allmän tillståndet ska vara sådant att barnet orkar delta i förskolans aktiviteter, även utevistelse, samt äta normal kost.

För mer information se sjukvårdsrådgivningens hemsida, www.1177.se

Sjukanmälan:
Anmälan om sjukt barn ring eller sms till respektive avdelning.

Avdelningarna:
Violen | 1 år | Telefon: 070-766 30 01
Ringblomman | 2 år | Telefon: 076-855 53 58
Snödroppen | 3 år | Telefon: 076-062 20 14
Vitsippan | 4 år | Telefon: 072-252 77 66
Smörblomman | 5 år | Telefon: 076-252 73 83