Änglagårds förskola i Alvesta ligger ett par kilometer utanför centrum i ett område med några affärer och små företag.

Förskolan består av sju åldershomogena avdelningar:
Violen | 1-2 år
Snödroppen | 2-3 år
Liljan | 3-4 år
Solrosen | 4 år
Vitsippan | 4-5 år
Smörblomman | 5-6 år

Vi är en mångkulturell förskola som har ett interkulturellt arbetssätt där barnens olikheter ses som en tillgång och berikande för verksamheten. På förskolan arbetar vi aktivt för att stimulera och stärka barns språkutveckling genom bl.a. språklig medvetenhet, FonoMix munmetoden och Bornholmsmodellen.

Vi arbetar även med ett temainriktat arbetssätt utifrån förskolans läroplan där vi varje termin väljer ett gemensamt ”grundtema” som gäller på hela förskolan. Med ett gemensamt tema samlas vi kring gemensamma upplevelser, skapar vi-känsla och öppnar upp för ett samarbete mellan avdelningarna.

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98/16).

.