Välkommen till avdelningen Ringblomman

Ringblomman är en yngre barnsavdelning där alla barn är födda 2015. Vi har 23 barn som är inskrivna på avdelningen.

Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelningen: Antigona, Sawsan, Maria och Malika.

På Ringblomman fokuserar vi oss på utveckling, lärande och omsorg och har syn på barnens behov. Vi dokumenterar, sätter ord på det som vi gör och ställer frågor. Under höstterminen har vi valt att arbeta med tema årstider. Vi kommer att vara ute mycket och se vad som händer i naturen under året.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”. Lpfö 98 Rev.2016

Vår veckoplanering:
Måndag- Motorik
Tisdag- Utflykt/bibliotek
Onsdag- skapande
Torsdag- Matematik/språkutveckling
Fredag- Repetition/genomgång

Ringblommans telefonnr: 0