Välkommen till avdelningen Vitsippan

Vitsippan är en av de sju avdelningarna på Änglagårds förskola i Alvesta. På vår avdelning jobbar tre personal: Alma, Larisa och Sukanya. Vår grupp består av 19 barn i fyraårsålder, varav elva pojkar och åtta flickor.

Under höstterminen jobbar vi med temat Årstider. Eftersom att det är höst nu börjar vi prata om vad som pågår i naturen, vad händer med växter och djur under hösten. Vi skapar mycket med barn. Varje måndag brukar vi ha utedag. Då går vi till Hagaparken och vägen dit är genom skogen, vilket är spännande. Där plockar vi löv, svampar, blommor och allt annat som tyder på höst och sedan har vi en rolig skapande med samlat material.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksomsitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” s.10, (Lpfö98/16).

I vårt arbete använder vi FonoMix vilket är både lärorikt och roligt. Barnen har visat stor förbättring när det gäller språk. Vi använder bilder i vårt arbete samt begreppslistan vilket underlättar språkinlärning.

Veckoplanering för Vitsippan:
Måndag: Utedag
Tisdag: Skapande/ tema
Onsdag: Biblioteket/ film
Torsdag: Skapande/ tema
Fredag: Motorik (inne/ ute)

Vitsippans telefonnr: 072-644 38 47