Välkommen till avdelningen Smörblomman

Vi som jobbar på Smörblomman är Amra, Hinda, Batoul och Khadizhat.

Vår avdelning är en 5-6 års avdelning och består av 19 barn.

Vi på Smörblomman jobbar mycket med trygghet för att få barnen känna sig välkomna hos oss. På vår avdelning har vi trivselregler om vad vi gör och vilka vi är.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler” (Lpfö 18)

Just nu jobbar vi mycket med språkutvecklingen och digitalisering.Vi använder oss av Fonomix metoden och Bornholmsmodellen för att utveckla barns läs-och skrivinlärning.

En vecka på Smörblomman ser ut så här:
Måndag – Aktivitet i parken
Tisdag – Språk / Matematik
Onsdag – Skapande/ motorik
Torsdag – Planerad aktivitet
Fredag – Filmdag

Smörblomman telefonnr.: 072 644 38 48