Välkommen till avdelningen Smörblomman

Vi som jobbar på Smörblomman heter Meliha, Zarema och Mikaela.

Vår avdelning är en 5 års avdelning och består av 25 barn, 10 flickor och 15 pojkar.
Vårt mål är att barn ska känna sig trygga, säkra och välkomna till avdelningen, genom att få barnen delaktiga i verksamheten och få sina åsikter respekterade.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö 98 rev 2016).

Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt, temat är årstider. Veckovis pratar vi om de fyra olika årstiderna och diskuterar om vad det är för årstid just nu och vad det är som kännetecknar årstiden.

Vi använder oss av Fonomix metoden och Bornholmsmodellen för att utveckla barns läs-och skrivinlärning. Vi har en gemensam begreppslista som finns på förskolan som vi dagligen arbetar med.

En vecka på Smörblomman ser ut så här:

Måndag – Biblioteksbesök/ utflykt
Tisdag – temaarbete
Onsdag – Skapande/ motorik
Torsdag – Biblioteksbesök/ utflykt
Fredag – Temaarbete

Smörblomman telefonnr: 072-644 38 48