Välkommen till avdelningen Solrosen

Vi som arbetar på Solrosen heter Fikrije och Ida. På vår avdelning har vi 14 barn. Vi arbetar med tema årstider och har mycket skapande kring det, samt har vi börjat prata mycket om naturen, djur och vart all vår mat kommer ifrån.

”Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö 98 reviderad 2016).

Vi arbetar också med FonoMix Munmetoden som är ett verktyg för att utveckla barnens språk.

Veckoplanering:

Måndag: Språk/Matematik
Tisdag: Utflykt till skogen eller biblioteksbesök
Onsdag: Temaarbete/Skapande
Torsdag: Utflykt till skogen eller biblioteksbesök
Fredag: Motorik/Bakning

Solrosen telefonnr: 072-644 38 53