Välkommen till avdelningen Solrosen

Vår avdelning heter Solrosen och vi har 15 barn i fyraårsåldern, varav 6 flickor och 9 pojkar. Vi är tre pedagoger på Solrosen.

Under höstterminen kommer vi att jobba mycket med språk. Våra planeringar grundas i språkutveckling och vi kommer att jobba med barnen och försöka utöka deras ordförråd och medvetandet krig olika språkdelar. På vår avdelning har vi olika språkspel och annan material som vi kan använda i språkträningssyfte. Vi kommer att introducera språkanvändning inom olika områden, t.ex. matematik, natur, samhälle, teknik, musik, m.m. Högläsning och återberättande är något som vi brukar ha varje dag på vår avdelning.

Våra vardagsrutiner:
06:15 – öppnar vi förskolan
08:00 – 08:30 frukost
08:30 – 09:45 utevistelse (vissa dagar bibliotek, park, promenad, m.m.)
10:00 – 10:20 samling
10:20 – 11:00 planerade aktiviteter
11:00 – 11:30 lunch
11:30 – 12:00 lässtund för en grupp
11:30 – 12:30 vilostund för en grupp
13:00 – 14:00 fri lek/ planerade aktiviteter
14:00 – 14:30 mellanmål
15:00 – 16:30 utevistelse
16:30 – stänger vi förskolan

Veckoplanering på Solrosen:
Måndag: matematik / språk
Tisdag: natur / teknik
Onsdag: skapande
Torsdag: matematik / språk
Fredag: utflykt / bibliotek

Solrosen telefonnr: 072-644 38 57.