Violen | 1 år | Telefon: 072-644 38 49
Snödroppen | 3 år | Telefon: 072-644 38 50
Liljan | 3 år | Telefon: 072-644 38 53
Solrosen | 4 år | Telefon: 072-644 38 57
Vitsippan | 4-5 år | Telefon: 072-644 38 47
Smörblomman | 4-5 år | Telefon: 072-644 38 48

.

.