Violen | 1 år | Telefon: 070-766 30 01
Ringblomman | 2 år | Telefon: 076-855 53 58
Snödroppen | 3 år | Telefon: 076-062 20 14
Vitsippan | 4 år | Telefon: 072-252 77 66
Smörblomman | 5 år | Telefon: 076-252 73 83