Välkommen till avdelningen Näckrosen

Hos oss går barn mellan 4-5 år. Det är 17 barn och vi som jobbar här är Gabriella, Zineta, Janeta och Medina.

Just nu jobbar vi med ”kompisböckerna” som handlar om säga förlåt, säga stopp mm. Vi fokusera även på olika former av skapande då barngruppen visar stort intresse för skapande material.

Vi har nu valt ett gemensamt tema på förskolan och det blev tema jag. Utifrån barnens intresse ska vi nu planera olika aktiviteter för dem samt välja ut vilka mål vi kommer att arbeta med.

Näckrosens telefonnr: 0726-44 38 43