Välkommen till avdelningen Solrosen

Solrosen är en småbarnsavdelning med ca 14 st och vi som jobbar här är Nesiha, Ann, Lina och Hodo.

Vi jobbar bl a med att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust och förmåga att lära inom språk, matematik, skapande och så är vi på Araby Arena och har lite enkel gymnastik. Barnen tycker mycket om sångsamlingar.

Här på Solrosen har vi valt tema babblarna. Babblarna är ett färgglatt figurer som tagit Sverige med storm. De kan hjälpa barn i deras tidiga språkutveckning.  De olika figurernas egenskaper är kopplat till läroplanen: språk, matematik, rörelse, socialt, samspel, skapande, naturkunskap och teknik.

De utvecklar sig mycket båda med språk och att de skapar själv saker och ting. Det hjälper barnen att utvecklar deras indentitet och barnen deltar i olika mönster och färger.

Solrosens telefonnr: 0726-44 38 45