Välkommen till avdelningen Maskrosen

Maskrosen har ca 18 barn inskrivna och vi som jobbar här är Maria, Mirvete, Nadja, och Manal. Vi lägger stort fokus på att lära känna varandra så att barnen känner sig trygga. Vi jobbar med svenska språket genom olika aktiviteter, skapande verksamhet, utelek. 

Vi jobbar med bokserien ”Tio Små kompisböcker” som handlar om olika sätt man kan var en bra kompis på t ex att dela med sig , att säga förlåt, att krama trösta den som är ledsen, att samarbeta.

Maskrosens tefefonnr 0726-44 38 41